Kunst in Putten

In oktober 2000 is de stichting “Kunst in Putten” opgericht. In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt omschreven:
“de kunst en cultuur in het algemeen en de beeldende kunst in het bijzonder in Putten door samenwerking te bevorderen”.
Om dit te bereiken werkt de stichting samen met instellingen, groepen en personen die al geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst. Tevens organiseert de stichting aanvullende kunstactiviteiten, neemt initiatieven  richting bestuur en subsidie- verstrekkers en adviseert de gemeente bij de aankoop van kunstwerken.
De makers van  deze site willen een bijdrage leveren om, kunst in de breedste zin van het woord, te promoten in Putten.
Het laten weten en het laten zien, alles over kunst en kunstenaars in Putten.
De openheid, de transparantie geven over kunst en kunstbeleving, hier in Putten!
De site verbindt alle kunstvormen en uitingen die Putten heeft. (kunstkelder, cultuurdag, SKIP, Pak FocusArt, Cultuursalon enz)
kunstinputten

www.kunstinputten.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *